Program

Vážení spoluobčané, toto je „náš volební program“. Nabízíme Vám jednoznačné, konkrétní akce pro Zákupy – NE populistické a všeobecné záležitosti. V následujícím volebním období bychom chtěli, v případě úspěchu, zrealizovat v našem městě následující:

Dokončíme obchvat města

po několikaletém řešení problému s pozemky je město připraveno. Resp. město má splněno.  Jsme připraveni ve spolupráci s Libereckým krajem dokončit samotnou realizaci obchvatu. A také začneme pracovat na další etapě, tak aby byla i Kamenická ulice bez kamionů.

Rozšíříme kapacitu mateřské školky a její prázdninový provoz

je to jednoduché, navýšení kapacity je třeba. Přece nebudou Zákupáci vozit děti jinam do školky. A když bude víc dětí, bude víc učitelek a tím i možnost zkrácení doby, kdy je školka o prázdninách mimo provoz.

Navážeme další etapou rekonstrukce sídliště

Po dokončení zateplení bytových a panelových domů zrekonstruujeme sídliště – zateplením to nekončí. Rádi bychom obě sídliště zrevitalizovali – nové chodníčky mezi jednotlivými domy, více parkovacích míst, laviček, zeleně, nové veřejné osvětlení, nové sušáky na prádlo atd. Na všechny tyto aktivity se pokusíme získat dotace. Zkulturníme místa s kontejnery. V Zákupech v kotelně je připravena kogenerační jednotka ČEZu, jejíž spuštění povede ke zlevnění tepla.

Umožníme výběr peněz v hotovosti

banky jsou v jednání o možném bankomatu tvrdé, ale budeme pokračovat.  Navíc bankomat není jedinou možností výběru peněz v hotovosti. Je tu cashback – možnost výběru hotovosti z karty na městském úřadě, nebo v Íčku, navíc za symbolický poplatek.

Podpoříme cestovní ruch

Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště a podpoře cestovního ruchu – naše koupaliště začíná získávat zpět ztracenou slávu. Každý rok musí být na koupališti něco nového, přitažlivého. Více laviček po obvodu, nějaká vodní skluzavka pro nejmenší, oprava restaurace a altánu, nové chatky, chodníčky atd. Pro turisty připravit Městský památkový okruh, máme řadu nově opravených památek, tak proč se nepochlubit. Kulturní akce v posledních letech přibyly, ze Zákupských slavností se stala nadregionální událost – rádi bychom pokračovali v nastaveném trendu a počet akcí pro Vás navýšili.

 

Připravíme k prodeji další pozemky pro stavbu rodinných domů

prodej pozemků v lokalitě za zahrádkářskou kolonií uskutečníme hned zkraje roku 2019, kdy také započne jejich zainvestování. A máme připraveny další lokality. V Nádražní ulici za hřbitovem, v Nových Zákupech nebo u Helďáku. Stavbou rodinných domů bude výrazně podpořen rozvoj města a prostor pro vlastní bydlení mladých rodin.

Budeme pokračovat ve smysluplném získávání dotací

prostě bez dotací se neobejdeme. Když jsme členy EU, tak proč toho nevyužít. Dotace využít na chodníky, silnice, opravy budov města – radnice, hasičská zbrojnice v Mimoňské ulici, budova bývalého kláštera a školy na náměstí, regenerace sídlišť, opravy památek, koupaliště. V rámci svazku obcí EKOD budeme usilovat o finance na odpadové hospodářství města. Popelnice na plasty k rodinným domkům, navýšení počtu sběrných míst, rozšíření služeb Sběrného dvora. Kameničák je po letech města – už je připravena k realizaci pěší stezka na vrchol a rádi bychom udělali novou okružní cestu kolem dokola.

Výrazně podpoříme místní spolky a sportovní organizace

město musí být připraveno podílet se finančně na chodu místních spolků a sportovních organizací. Tyto instituce jsou nositeli kulturního vyžití ve městě a sportovní kroužky jsou důležitým faktorem mimoškolní činnosti dětí. A bez peněz města to nepůjde, investice do sportovních oddílů dětí a mládeže je investicí pro budoucnost našich dětí. Podpoříme nákup pozemků kolem bývalého kláštera a zřízení další zahrádkářské kolonie.

Vybudujeme cyklostezku

ve spolupráci s Mikroregionem Podralsko je dokončen projekt na přivedení Zelené cyklomagistrály Ploučnice na Veselí a její napojení na cyklostezku směr Žizníkov. Připravíme odbočku do Zákup, tak aby se mohli cykloturisté ze Zákup bezpečně napojit na tuto cyklostezku, která má spojit pramen Ploučnice s místem, kde se Ploučnice vlévá do Labe.

Zákupy nekončí značkou Zákupy

Zákupy jsou pro nás také Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Brenná, Veselí a Nové Zákupy. Podpora a investice do místních částí je samozřejmostí.

Kamenice

prioritou je chodník přes celou obec a ve spolupráci s Libereckým krajem pak i rekonstrukce silnice. Projekt je hotov, žádost o dotaci také. Na jaře vybudujeme dětské hřiště a budeme dále připravovat revitalizaci Kamenického potoka. Opravíme za pomoci dotací bývalou hasičskou zbrojnici a předáme ji do užívání Osadnímu výboru, který budeme i nadále podporovat v jeho činnosti.

Šidlov a Lasvice

budeme pokračovat v opravě místních „bočních“ komunikací. V Šidlově zrealizujeme veřejné osvětlení. Zkulturníme místa s kontejnery.

Božíkov

pokud nám to legislativa dovolí, zbudujeme zpomalovací semafor ke vjezdu do Božíkova od Provodína. Dokončíme chodník až na konec obce. Zkulturníme místa s kontejnery. Budeme nadále podporovat Osadní výbor v jeho činnosti.

Brenná

budeme pokračovat v rekonstrukci a opravě místních komunikací a plochy na návsi. Budeme nadále finančně podporovat opravu kostela.

Veselí

opravy komunikací a zavedení veřejného osvětlení.

Nové Zákupy

dokončení zateplení a oprav bytového fondu. Poté celková revitalizace sídliště – nové veřejné osvětlení, dětské hřiště pro nejmenší mezi paneláky, úprava parkovacích ploch. Postavíme nový chodník podél farmy místo prašné cesty do Zákup. Pro nás je důležitá podpora kulturního života na sídlišti – obnova Místního výboru v Nových Zákupech. Přechod pro chodce od sídliště k mateřské školce. Nové rozvody tepla a teplé vody – odpadnou časté opravy a nájemníci ušetří prostředky. Zřízení služebny městské policie.

A naše příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola

další investice do oprav a nového vybavení. Rekonstrukce povrchů na stadionu a nové herní prvky ve školce. Rekonstrukce chodníků ve školce a v areálu školy. Podpora mimoškolních aktivit dětí. Navýšení nabídky sportovních a zájmových kroužků. Pokusíme se získat Heldův lesík (Helďák) do vlastnictví města a vybudovat v něm hřiště v přírodě pro využití jak při výuce školy, tak i pro širokou veřejnost.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Nové Zákupy

nový výtah z boku domova důchodců a opravy stávajících výtahů. Zvýšení počtu laviček a možností aktivního odpočinku (cvičební stroje pro seniory) v areálu organizace a nové oplocení kolem jeho zadní části.

Nápadů je celá řada. Otázkou zůstává, zda budou na jejich realizaci prostředky a zejména lidé, kteří budou ochotni pro město pracovat a ne jen diskutovat a kritizovat. Lidé, kteří peníze pro naše město umí sehnat a pro město dokážou udělat něco navíc … Takoví lidé jsou na naší kandidátce. Pokud jste poznali, že Zákupy za poslední čtyři roky doznaly změny k lepšímu a chcete, aby tyto změny pokračovaly, dejte nám svoji důvěru a přijďte nás podpořit v říjnu k volbám.