Programové priority

Vážení spoluobčané, toto jsou naše programové priority, tedy hlavní oblasti na které se chceme a musíme zaměřit. Nabízíme Vám jednoznačné, konkrétní akce pro Zákupy – NE populistické a všeobecné záležitosti.

Zodpovědnost – nečekají nás lehké roky. Rostoucí ceny energií a strmý nárůst inflace se promítá do všech oblastí, tedy i do hospodaření města. Při určování priorit bude potřeba zachovat chladnou hlavu a zodpovědnost při tvorbě rozpočtů na jednotlivé roky. Za prvořadé považujeme zabezpečení chodu města a služeb pro občany, provoz školy, školky, domova důchodců, domu s pečovatelskou službou. Důležitá pro nás zůstává podpora sportu (především mládeže), kultury a spolkové činnosti. 

Náměstí Svobody jako veřejný prostor – obchvat denně odvádí více než tisíc osobních a nákladních vozidel ze středu města. Můžeme tedy provést úpravy, které vrátí náměstí původní význam (rekonstrukce budov v majetku města, spolupráce s ostatními majiteli nemovitostí, realizace předzahrádek provozoven, vytvoření parkovacího systému, doplnění zeleně a městského mobiliáře). 

Energetická bezpečnost a soběstačnost – budeme (musíme) realizovat postupné kroky, které budou směřovat k vytvoření lokální distribuční soustavy. Instalace fotovoltaických systémů s využitím obecních budov (střechy, prostory pro bateriová úložiště), zastávek, krytých stání pro osobní automobily a nevyužívaných ploch bude prvním krokem pro vznik komunitní energetické infrastruktury. Následně počítáme se zapojením soukromých domácností (a to jak výrobců energie, tak i odběratelů) a vzájemným sdílením elektrické energie. V oblasti výroby tepla a TÚV připravíme projekt pro realizaci záložního zdroje a instalaci dalších nízkoenergetických zařízení (kogenerační jednotka, tepelné čerpadlo) tak, aby cena tepla byla akceptovatelná a zejména, aby bylo možno teplo vyrábět i při výpadku některých energetických komodit.

Podpora výstavby rodinných domů a udržení dostupného bydlení – dokončíme přípravu cca třiceti parcel pro stavbu rodinných domů v lokalitách za hřbitovem, v Kamenické ulici a v Nových Zákupech, tak aby byly co nejdříve zainvestovány a připraveny k prodeji. S tím bude souviset podpora občanské vybavenosti města a opravy nebytových prostor (mateřské centrum, zdravotnictví). Náklady na bydlení v městských objektech budeme regulovat, aby bydlení v Zákupech bylo nadále dostupné pro všechny občany.

Bezpečnost a doprava – rozšíříme kamerový systém o další body – okolí hřbitova, nová výstavba, přilehlé části obce (Kamenice, Brenná atd.) a koupaliště. Propojíme záznamový systém kamer města s Policií ČR. Revitalizujeme městskou policii a budeme nadále podporovat jednotku našich hasičů. Navýšíme počty přechodů pro chodce, nové chodníky. Ve spolupráci s Libereckým krajem rozšíříme křižovatku v Kamenické ulici s cílem její větší přehlednosti a bezpečnosti. Souběžně budeme pokračovat v přípravě III. etapy obchvatu, která odvede kamionovou dopravu z Kamenické ulice.

A naše příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola – podpoříme další investice do oprav a nového vybavení, budeme i nadále usilovat o dotační prostředky, které zlepší prostředí pro výuku našich dětí. Budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí a navýšíme nabídku sportovních a zájmových kroužků. Rozšíříme zahradu a hřiště ve školce v Nových Zákupech.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Nové Zákupy – nainstalujeme cvičební stroje pro seniory v areálu organizace, budeme nadále podporovat možnosti aktivního odpočinku seniorů (výlety, setkávání apod.).

 

Další projekty, které chceme realizovat najdete zde