Co dalšího chceme pro město udělat?

Další projekty, které chceme realizovat v dalším volebním období

Městský park – místo aktivního i klidového odpočinku za kulturním domem. Proč nemít vlastní parčík, který bude otevřen celoročně. Mlatové pěšiny, lavičky, altánek, herní prvky, spousta zeleně a stromů, stín i sluníčko.

Mateřské centrum – hernička na sídlišti před školou. Místo pro maminky s malými dětmi, hračky, sucho, teplo a třeba i kávička.

 

 

 

 

 

Participativní rozpočet – občané si sami rozhodnou formou závazné ankety o tom, co ve městě přibude, která akce se zrealizuje.

Navýšení terénních pečovatelských služeb pro seniory – pečovatelské služby budou poskytovány denně na celém území Zákup a jeho částí. Navýší se kvalita, rozsah a i četnost poskytování těchto služeb.

Opravy komunikací – jsou připraveny projekty na opravu silnice v ulici Školní a Gagarinova. Ve spolupráci s Libereckým krajem zrekonstruujeme silnice v Mimoňské ulici a Borské ulici.

Životní prostředí – nová výsadba, stromové aleje na území celého města. Navýšení

 počtu kontejnerových míst na tříděný odpad a ohrádky kolem nich. Vratné kelímky na slavnostech a městských akcích, plastu bylo dost. Nové interaktivní panely na naučných stezkách kolem Kameničáku. Připravíme nové plochy pro zahrádkáře.

Sportovní areál – nové povrchy a regenerace sportovišť v areálu. Fotbalový trávník, basketbalové hřiště, volejbalové kurty – sport musí zůstat atraktivní zvláště pro mladé. S úbytkem vody bude třeba využívat dešťovou vodu a také zrealizovat samostatný vrt na vodu.

Koupaliště – nové herní prvky (trampolína) a toalety v zadní části koupaliště. Výhodné sezónní permanentky pro Zákupáky.

Památky – za pomoci dotačních prostředků dokončíme opravu hřbitovní zdi, náhrobků a také hřbitovní kaple – hrobky Franz Expedit von Schönfeld. Podpoříme opravu kostela v Zákupech. Zabojujeme o pozemky v bývalé klášterní zahradě a navrhneme jejich smysluplné využití. 

Kamenice – podpora místního fotbalového klubu – nové kabiny pro rozhodčí, samostatný vrt na vodu. Odbahnění rybníčků na Kamenickém potoku a navýšení kapacity některých propustků. Podpoříme činnost osadního výboru.

Božíkov – projekt na chodník je hotov, zbývá jeho realizace. Je zadána studie na zpomalovací ostrůvek na vjezdu do obce od Provodína. Doprava v Božíkově musí být bezpečná. Podpoříme činnost osadního výboru.

Lasvice a Šidlov – přivedeme internet za pomoci optických kabelů. V Šidlově vyřešíme problém s kontejnery.

Brenná a Veselí – finančně podpoříme opravu kostela. Vyčleníme městský pozemek pro občanskou vybavenost pro obyvatele obce (dětské hřiště, altánek). Prověříme možnosti přivedení internetu pomocí optických kabelů. Opravíme hrobku na hřbitově. Opravy páteřních a bočních komunikací.

Nové Zákupy – místo s kontejnery uprostřed sídliště zkulturníme pomocí „ohrádek“. Máme hotov projekt na přechod pro chodce ze sídliště ke školce – zrealizujeme. Vyčleníme pozemky pro nové zahrádkářské kolonie. Postupně opravíme chodníčky na sídlišti. Podpoříme činnost místního výboru.