Iva Kreisingerová

Bc. Iva Kreisingerová

bydliště: Školní 341, Zákupy

věk: 43 let

povolání: místostarostka města 2010-2018, nyní RD

zájmy: rodina, příroda, kultura, cestování, aktivity s dětmi

Ostatní: členka Rady města,  Komise pro kulturu a cestovní ruch,  Redakční rady ZZ, zastupitelka pověřená oddáváním

proč kandiduji: chci pokračovat v práci pro město, věnovat se podpoře a rozvoji kultury a cestovního ruchu, činnostem týkající se bytového fondu města a sociální oblasti