Iva Kreisingerová

věk: 39 let

bydliště: Školní 341, Zákupy

povolání: místostarostka města

zájmy:  divadlo, tanec, cestování

ostatní: členka Komise Rady města Zákupy pro kulturu a cestovní ruch

proč kandiduji: chci pokračovat v práci pro město, hlavně v oblasti bydlení v městských bytech a kultuře a cestovním ruchu města