O nás

Vážení spoluobčané,

máme za sebou náročné čtyři roky, které se nesly ve stínu covidu-19 a jeho opatření a poté války na Ukrajině. Ekonomicky nestabilní roky se však nijak neprojevily na rozvoji našeho města Zákupy. Z pohledu investičních akcí se jedná o velice úspěšné období, vždyť jen na dotacích se podařilo získat více než 62 milionů korun, což je o 28 milionů více než v předchozím volebním období. Za pomoci dotačních peněz a spoluúčasti města jsme zateplili a zrekonstruovali 13 panelových a bytových domů, postavili novou hasičskou zbrojnici, vybudovali chodník přes celou Kamenici a třeba také postupně opravovali památky ve vlastnictví města. V uplynulých čtyřech letech se nám také podařilo navýšit kapacitu mateřské školky, rozdat nádoby na tříděný odpad, vybudovat nová dětská hřiště, naučné stezky, přípravy parcel pro stavbu rodinných domů a spousta dalšího. Velkým počinem byla výstavba Severozápadního obchvatu, který zbavil centrum města tisícovky projíždějících vozidel denně. Také kdysi slavný Orlík jsme získali do vlastnictví města, budova bývalé restaurace byla koupena v roce 2021. Zákupy nesmí přešlapovat na místě, musí se rozvíjet dál.