O nás

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit s volebním programem sdružení nezávislých kandidátů, který je naší představou, jak dál ve městě Zákupy. Spojení dvou hnutí nezávislých kandidátů z minulých voleb – Nezávislé moderní Zákupy a Sdružení nájemníků obecních bytů – je logickým vyústěním jejich spolupráce v minulých čtyřech letech.

Na velké většině bytových a panelových domů byla vyměněna okna, byly opraveny střechy a tím byla započata postupná revitalizace bytového fondu města. Nejenom v oblasti městských bytů jsme ale dokázali změnit tvář našeho města. K jeho rozvoji se nám podařilo využít především finance získané z dotačních titulů. Uspěli jsme ve více jak dvaceti žádostech o dotaci, díky čemuž jsme získali prostředky ve výši přesahující 22 mil. Kč. Jednalo se jednak o projekty větší v řádu milionů (rekonstrukce budovy v Nových Zákupech s restaurací, mateřskou školkou a obchodem nebo zateplení školky, jídelny a tělocvičny v areálu školy v Zákupech) nebo o projekty malé, ale také potřebné (rekonstrukce chodníku a komunikací, nákup techniky pro hasiče, pro Služby místního hospodářství apod.) Podařilo se také získat statisícové částky na opravy památek (sochy, dům na Mírovém náměstí).

Všechny tyto a i další akce hrazené pouze z městského rozpočtu se nám podařilo  uskutečnit pomocí otevřených výběrových řízení za menší peníze, a  tak uspořit velké množství finančních prostředků.

JSME PŘIPRAVENI PRO NAŠE MĚSTO ZÁKUPY PRACOVAT I NADÁLE!!!

Nápadů je celá řada. Otázkou zůstává, zda budou na jejich realizaci prostředky a zejména lidé, kteří budou ochotni pro město pracovat a ne jen diskutovat a kritizovat. Lidé, kteří peníze pro naše město umí sehnat a pro město dokážou udělat něco navíc … Takoví lidé jsou na naší kandidátce. Pokud jste poznali, že Zákupy za poslední čtyři roky doznaly změny k lepšímu a chcete, aby tyto změny pokračovaly, dejte nám svoji důvěru a přijďte nás podpořit v říjnu k volbám.

 

NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE MŮŽETE SEZNÁMIT S NAŠIMI KANDIDÁTY, PROGRAMEM, ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE A PROHLÉDNOUT SI FOTOGALERII TOHO, CO SE ZREALIZOVALO V ZÁKUPECH ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY A CO PLÁNUJEME NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY.

Děkujeme za důvěru.